Loading...
Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering 5 november

Het bestuur van LKV Pallas ’08 nodigt alle leden, ereleden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op dinsdag 5 november a.s. De vergadering vangt aan om 20.00 uur in de kantine van onze vereniging.

In de bijlage vind je de agenda van de vergadering met daarin een aantal te nemen besluiten. Om besluiten te mogen nemen, dient een kwart van het aantal stemgerechtigde leden bij aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. Komt dus allen en wees op tijd! Mocht je niet kunnen komen, dan ontvangen wij graag je afmelding op info@lkvpallas08.nl.

Bij de agenda horen diverse bijlages; deze zijn ook bij deze uitnodiging gevoegd. In totaal bevat deze uitnodiging 11 bijlages. Het betreft:

  • de notulen van de ALV van 9 april en 3 juni 2019. We bespreken deze graag inhoudelijk op de ledenvergadering. Mocht er schrijf- of typefouten instaan, dan corrigeren wij deze graag voor aanvang van de vergadering. Je kunt deze doorgeven via info@lkvpallas08.nl.
  • het jaarverslag van de secretaris en commissies; het jaarverslag van een aantal commissies ontbreekt, maar zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn. Indien mogelijk zullen ze worden nagezonden.
  • de stukken behorende bij agendapunt 5, te weten de realisatie 2018-2019 & de aangepaste begroting 2019-2020. Vragen hierover zijn van harte welkom op penningmeester@lkvpallas08.nl. Marten kan deze vragen dan voorbereiden en beantwoorden.

We hopen jullie allemaal te verwelkomen op dinsdag 5 november om 20.00 uur!

Heeft u de stukken voor deze vergadering nog niet via de mail ontvangen, stuur dan een bericht naar info@lkvpallas08.nl

#samenPallas

Deel dit bericht
Uitgelicht: