Loading...
Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van LKV Pallas ’08 nodigt alle leden, ereleden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op dinsdag 6 november a.s. De vergadering vangt aan om 20 uur in de kantine van onze vereniging.

Om besluiten te mogen nemen, dient een kwart van het aantal stemgerechtigde leden bij aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. Komt dus allen en wees op tijd! Mocht je niet kunnen komen, dan ontvangen wij graag je afmelding op info@lkvpallas08.nl.

Op de agenda staat de behandeling van de jaarverslagen onder punt 4. De jaarverslagen worden nagezonden.

We hopen jullie allemaal te verwelkomen op dinsdag 6 november om 20 uur! #samenPallas

 

Namens het voltallig bestuur,

Marten Brands, Patrick Brouwer, Peter Visbeek, Ilse Tolk-Vlug en Gerrit Tamminga

Deel dit bericht
Uitgelicht: